• Oddelenie služieb zamestnávateľom (APTP-zamestnávateľ).
  • Vedúca oddelenia: Mgr.Martina Barnová Liptáková

  • Matičné námestie č.1617 022 01 Čadca

  • martina.barnova@upsvr.gov.sk

  • 0412448 831
....

Connect

13. 7. 2020
34.204.187.106
 

Linky práce

Zmluvy