• Oddelenie služieb zamestnávateľom (APTP-zamestnávateľ).
  • Vedúca oddelenia: Mgr.Martina Barnová Liptáková

  • Matičné námestie č.1617 022 01 Čadca

  • martina.barnova@upsvr.gov.sk

  • 0412448 831
....

Sprostredkovanie zamestnania podľa § 32 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o službách zamestnanosti“) je činnosť zameraná na:
a) vyhľadávanie pracovného miesta a ponúkanie vhodného zamestnania uchádzačovi o zamestnanie (ďalej len ,,UoZ“) a záujemcovi o zamestnanie (ďalej len ,,ZoZ“) a b) vyhľadávanie a ponúkanie vhodných zamestnancov zamestnávateľovi.

Ú rad práce, sociálnych vecí a rodiny vykonáva sprostredkovane zamestnania na území Slovenskej republiky bezplatne.

Náplň oddelenia sluzieb zamestnavatelom :

pdf

Connect

24.1.2022
10.3.110.101
 

Linky práce

Zmluvy