• Oddelenie štátnych sociálnych dávok
  • Vedúca oddelenia: Mgr.Vrábelová Janka

  • Andreja Hlinku č.8,022 01 Čadca

  • vrabelova.janka@upsvr.gov.sk

  • 0412449 822
....

(Ziadosti a tlaciva su na stranke)

www.employment.gov.sk/DIS

Connect

17. 4. 2021
3.230.143.40
 

Linky práce

Zmluvy