• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, odbor sociálny.
  • Riaditeľ odboru: Mgr.Jozef Cech

  • Andreja Hlinku č. 8, 022 01 Čadca

  • jozef.cech@upsvr.gov.sk

  • 0412449 826

Oddelenie pomoci v hmotnej núdzi

Vedúci oddelenia: Mgr.Varsavíková Oľga

Tel. 0412449 825

email: varsavikova.olga@upsvr.gov.sk

Oddelenie štátnych sociálnych dávok

Vedúca oddelenia: : Mgr.Vrábelová Janka

Tel.: 0412449 822

e-mail: vrabelova.janka@upsvr.gov.sk

 

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP

Vedúca oddelenia : Mgr.Jana Marťaková,PhD.

Tel.: 0412449 833

e-mail: jana.martakova@upsvr.gov.sk

 

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Vedúca oddelenia: Ing. Elena Šimeková

Tel.: 0412449 829

e-mail: simekova.elena@upsvr.gov.sk

Stále pracovisko Turzovka

Stred 178 , 023 54 Turzovka

Kontaktná osoba: Mgr. Xénia Kupšová

Tel.: 042445 807

e-mail: kupsova.xenia@upsvr.gov.sk

Connect

24.1.2022
10.3.110.101
 

Linky práce

Zmluvy