• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, odbor služieb zamestnanosti.
  • Riaditeľka odboru: Mgr. Iveta Bartusková

  • Matičné námestie č.1617 022 01 Čadca

  • iveta.bartuskova@upsvr.gov.sk

  • +421 0412448 848

Oddelenie informačno-poradenských  a sprostredkovateskych služieb

Vedúci oddelenia:Ing. Jana Jarošová

Tel. 0412448 854

email: jana.jarosova@upsvr.gov.sk

 

Oddelenie služieb zamestnavateľom

Vedúca oddelenia: Mgr. Martina Barnová Liptáková

Tel.: 0412448 831

e-mail: martina.liptakova@upsvr.gov.sk

 

Oddelenie služieb zamestnateľnosti

Vedúca oddelenia : Mgr. Ján Pidych

Tel.: 0412448 817

e-mail: jan.pidych@upsvr.gov.sk

 

Oddelenie ESF

Vedúca oddelenia: Ing.Terézia Mikulová

Tel.: 0412448 826

e-mail: terezia.mikulova@upsvr.gov.sk

 

Oddelenie kontroly

Vedúci oddelenia: Ing. Margita Kučáková

Tel. 0412448 830

email: margita.kucakova@upsvr.gov.sk

 

Oddelenie hospodárskej správy

Vedúca oddelenia: Ing. Ján Obrk

Tel.: 0412448 820

e-mail: jan.obrk@upsvr.gov.sk

 

Osobný úrad

Mgr. Darina Vrbinárová

Tel.: 0412448 843

e-mail:darina.vrbinarova@upsvr.gov.sk

 

Oddelenie finančné

Vedúca oddelenia: Mgr.Terezia Masláková

Tel.: 0412448 823

e-mail: terezia.maslakova@upsvr.gov.sk

 

Oddelenie informatiky a štatisticky

Vedúci oddelenia: Ing. Vladimír Hlavatý

Tel.: 0412448 833

e-mail: vladimir.hlavaty@upsvr.gov.sk

 

 

Connect

24.1.2022
10.3.110.101
 

Linky práce

Zmluvy