• Oddelenie služieb zamestnateľnosti(APTP-občan).
  • Vedúci oddelenia : Mgr. Ján Pidych

  • Matičné námestie č.1617 022 01 Čadca

  • jan.pidych@upsvr.gov.sk

  • 0412448 817
....

Connect

20. 2. 2019
52.91.176.251
 

Linky práce

Zmluvy