• Oddelenie služieb zamestnateľnosti(APTP-občan).
  • Vedúci oddelenia : Mgr. Ján Pidych

  • Matičné námestie č.1617 022 01 Čadca

  • jan.pidych@upsvr.gov.sk

  • 0412448 817
....

Connect

17. 4. 2021
3.230.143.40
 

Linky práce

Zmluvy