• Oddelenie služieb zamestnateľnosti(APTP-občan).
  • Vedúci oddelenia : Mgr. Ján Pidych

  • Matičné námestie č.1617 022 01 Čadca

  • jan.pidych@upsvr.gov.sk

  • 0412448 817
....

Odborné poradenské služby (OPS) – § 43 zák. o službách zamestnanosti

Náplň oddelenia Odbornych poradenských služieb:

pdf

Absolvenska prax:

pdf

Cestovne par 32:

pdf

Connect

18. 3. 2019
34.228.55.57
 

Linky práce

Zmluvy