• ODDELENIE EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU A PROJEKTOVÉHO RIADENIA.
  • Vedúca oddelenia : Ing.Terézia Mikulová

  • Matičné námestie č.1617 022 01 Čadca

  • terezia.mikulova@upsvr.gov.sk

  • 0412448 826

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR                                       http://www.upsvar.sk/

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR                              http://www.employment.gov.sk/

Európsky sociálny fond                                                                               http://www.esf.sk/

Inštitút pre výskum práce a rodiny                                                        http://www.vupsvr.gov.sk/

Sociálno-implementaèná agentúra                                                       http://www.sia.gov.sk/

Fond sociálneho rozvoja                                                                            http://www.fsr.gov.sk/

www.esf.gov.sk                                                                                            http://www.esf.gov.sk

Connect

25.9.2021
10.3.110.101
 

Linky práce

Zmluvy